ANASAYFA  l  SİTE HARİTASI l KARİYER
CO2 Merkezi Sistem
 
 

Çevreci özelliklerinden dolayı soğutucu akışkan olarak CO2(R744)'e ilgi giderek artmaktadır. CO2, doğal, gıda mamülleri için tehlike arz etmeyen, geri dönüşüm gerektirmeyen, parlayıcı, yanıcı veya patlayıcı olmayan, her yerde bulunabilen ve ucuz bir gazdır.

Ozon tüketme potansiyeli ODP (ozon tahribat katsayısı) 0 ve küresel ısınmaya doğrudan etkisi GWP(global ısınma potansiyeli) 1' dir. CO2 cazip termofiziksel özelliklere ve benzer halokarbon soğutucu akışkanlarına nazaran düşük viskozite, yüksek volumetrik kapasite, yüksek ısıl iletkenlik ve yüksek buhar yoğunluğuna sahiptir.

CO2 verim yönünden transkritik çevrim ile özellikle kuzey bölgelerde ve subkritik kaskad çevrim ile güney bölgelerde rekabetçi seviyelere ulaşmıştır. Türkiye' deki ilk Subkritik (düşük basınçlı) ve Transkritik (yüksek basınçlı) uygulamalar Çözüm Endüstriyel Soğutma tarafından yapılmıştır. Müşteri taleplerine ve sistem ihtiyaçlarına göre teknik ofisimiz tarafından özel tasarımlar yapılmaktadır.

 
Tasarım ve Uygulama A4 Grafik